İşğaldan Azadetmə Tarixləri

UNUTMADIQ!....

Azadetmə Əməliyyatı Videoları

 

01.12.2020 / Hankendi, Hocalı, Esgeran....#QarabağAzərbaycandır          #KarabakhisAzerbaijan               #KarabağAzerbaycandır 

 

01.12.2020 / Laçın

 

20.11.2020  / Ağdam

 

15.11.2020  / Kelbecer

 

09.11.20 / Qobu Dilğarda kəndi (Füzuli)

09.11.20  / Yal Pirəhmədli kəndi (Füzuli)

09.11.20  / Yuxarı Yağlıvənd (Füzuli)

09.11.20  / Dilağarda kəndi (Füzuli)

09.11.20  / Seyid Mahmudlu kəndi (Füzuli)

09.11.20  / Ələsgərli kəndi (Füzuli)

09.11.20  / Dəmirçilər kəndi (Xocalı) 

09.11.20  / Çanaqçı kəndi  (Xocalı)

09.11.20  / Mədətkənd kəndi  (Xocalı)

09.11.20  / Sığnaq kəndi (Xocalı)

09.11.20  / Susanlıq kəndi  (Xocavənd)

09.11.20  / Domi kəndi  (Xocavənd)

09.11.20  / Tuğ kəndi  (Xocavənd) 

09.11.20  / Akaku kəndi  (Xocavənd)

09.11.20  / Azıx kəndi  (Xocavənd)

09.11.20  / Hüseynalılar kəndi (Cəbrayıl) 

09.11.20  / Söyüdlü kəndi (Cəbrayıl)

09.11.20  / Aşağı Sirik kəndi (Cəbrayıl) 

09.11.20  / Yuxarı Mollu kəndi (Qubadlı)

09.11.20  / Aşağı Mollu kəndi (Qubadlı)

09.11.20  / Xoçik kəndi (Qubadlı)

09.11.20  / Keçikli kəndi (Zəngilan)

09.11.20  / Ördəkli kəndi (Zəngilan)

 

08.11.2020 / ŞUŞA şəhəri

 

07.11.20 / Yuxarı Veysəlli kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Yuxarı Seyidəhmədli kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Qorqan kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Üçüncü Mahmudlu kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Qacar kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Divanalılar kəndi (Füzuli)

07.11.20  / Yuxarı Məzrə kəndi (Cəbrayıl) 

07.11.20  / Yanarhac kəndi (Cəbrayıl)

07.11.20  / Qəzyan kəndi (Qubadlı)

07.11.20  / Balasoltanlı kəndi (Qubadlı) 

07.11.20  / Mərdanlı kəndi (Qubadlı)

07.11.20  / Beşdəli kəndi (Zəngilan)

07.11.20  / Qarabulaq kəndi (Xocalı)

07.11.20  / Moşxmaat kəndi (Xocalı)

07.11.20  / Ataqut kəndi (Xocavənd)

07.11.20  / Tsakuri kəndi (Xocavənd)

 

04.11.20 / Mirək kəndi (Cəbrayıl)

04.11.20  / Kavdar kəndi (Cəbrayıl)

04.11.20  / Məşədiismayıllı kəndi (Zəngilan)

04.11.20  / Şəfibəyli kəndi (Zəngilan)

04.11.20  / Başarat kəndi (Qubadlı)

04.11.20  / Qarakişilər kəndi (Qubadlı)

04.11.20  / Qaracalı kəndi (Qubadlı)

 

02.11.20 / Çaprand kəndi (Cəbrayıl)

02.11.20  / Hacı İsaqlı kəndi (Cəbrayıl)

02.11.20  / Qoşa Bulaq kəndi (Cəbrayıl)

02.11.20  / Dərə Gilətağ kəndi (Zəngilan)

02.11.20  / Böyük Gilətağ kəndi (Zəngilan)

02.11.20  / İşıqlı kəndi (Qubadlı)

02.11.20  / Muradxanlı kəndi (Qubadlı)

02.11.20  / Milanlı kəndi (Qubadlı)

 

30.10.20 / Xudaverdili kəndi (Cəbrayıl)

30.10.20 / Qurbantəpə kəndi (Cəbrayıl)

30.10.20 / Şahvələdli kəndi (Cəbrayıl)

30.10.20 / Xubyarlı kəndi (Cəbrayıl)

30.10.20 / Aladin kəndi (Zəngilan)

30.10.20 / Vecnəli kəndi (Zəngilan)

30.10.20 / Kavdadıq kəndi (Qubadlı)

30.10.20 / Məmər kəndi (Qubadlı)

30.10.20 / Mollalı kəndi (Qubadlı)

 

28.10.20 / Birinci Ağalı kəndi (Zəngilan)

28.10.20 / İkinci Ağalı kəndi (Zəngilan)

28.10.20 / Üçüncü Ağalı kəndi (Zəngilan)

28.10.20 / Zərnəli kəndi (Zəngilan)

28.10.20 / Mandılı kəndi (Füzuli)

28.10.20 / Qazanzəmi kəndi (Cəbrayıl)

28.10.20 / Xanağabulaq kəndi (Cəbrayıl)

28.10.20 / Çüllü kəndi (Cəbrayıl)

28.10.20 / Quşçular kəndi (Cəbrayıl)

28.10.20 / Qaraağac kəndi (Cəbrayıl)

28.10.20 / Qiyaslı kəndi (Qubadlı)

28.10.20 / Ədilcə kəndi (Qubadlı)

28.10.20 / Qılıcan kəndi (Qubadlı)

 

25.10.20 / Birinci Alıbəyli kəndi (Zəngilan)

25.10.20 / İkinci Alıbəyli kəndi (Zəngilan)

25.10.20 / Rəbənd kəndi (Zəngilan)

25.10.20 / Yenikəndi (Zəngilan)

25.10.20 / Qovşudlu kəndi (Cəbrayıl)

25.10.20 / Sofulu kəndi (Cəbrayıl)

25.10.20 / Dağ Maşanlı kəndi (Cəbrayıl)

25.10.20 / Kürdlər kəndi (Cəbrayıl)

25.10.20 / Hovuslu kəndi (Cəbrayıl)

25.10.20 / Padar kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Əfəndilər kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Yusifbəyli kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Çaytumas kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Xanlıq kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Sarıyatak kəndi (Qubadlı)

25.10.20 / Mollabürhan kəndi (Qubadlı)

25.10.20 Qubadlı şəhəri

 

23.10.20 / Dolanar kəndi (Xocavənd)

23.10.20 / Bünyadlı kəndi (Xocavənd)

23.10.20 / Dağ Tumas kəndi (Cəbrayıl)

23.10.20 / Nüsüs kəndi (Cəbrayıl)

23.10.20 / Xələfli kəndi (Cəbrayıl)

23.10.20 / Minbaşılı kəndi (Cəbrayıl)

23.10.20 / Veysəlli kəndi (Cəbrayıl)

23.10.20 / Vənədli kəndi (Zəngilan)

23.10.20 / Mirzəhəsənli kəndi (Zəngilan)

23.10.20 / Zilanlı kəndi (Qubadlı)

23.10.20 / Kürd Mahrızlı kəndi (Qubadlı)

23.10.20 / Muğanlı kəndi (Qubadlı)

23.10.20 / Alaqurşaq kəndi (Qubadlı)

22.10.20 / Mollavəli kəndi (Füzuli)

22.10.20 / Yuxarı Rəfidinli kəndi (Füzuli)

22.10.20 / Aşağı Rəfidinli kəndi (Füzuli)

22.10.20 / Sirik kəndi (Cəbrayıl)

22.10.20 / Şıxlar kəndi (Cəbrayıl)

22.10.20 / Məstəlibəyli kəndi (Cəbrayıl)

22.10.20 / Dərzili kəndi (Cəbrayıl)

22.10.20 / Kolluqışlaq kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Malatkeşin kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Kənd Zəngilan (Zəngilan)

22.10.20 / Genlik kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Vəliqulubəyli kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Qaradərə kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Çöpədərə kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Tatar kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Tiri kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Əmirxanlı kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Qarqulu kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Bartaz kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Dəlləkli kəndi (Zəngilan)

22.10.20 / Ağbənd qəsəbəsini (Zəngilan)

 

21.10.20 / Tinli kəndi (Cəbrayıl)

21.10.20 / Hacılı kəndi (Cəbrayıl)

21.10.20 / Tulus kəndi (Cəbrayıl)

21.10.20 / Papı kəndi (Cəbrayıl)

21.10.20 / Bələnd kəndi (Cəbrayıl)

21.10.20 / Zərgər kəndi (Füzuli)

21.10.20 / Aşağı Seyidəhmədli kəndi (Füzuli)

21.10.20 / Gecəgözlü kəndi (Füzuli)

21.10.20 / Baharlı kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Cahangirbəyli kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Məlikli kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / İçəri Müşlan (Zəngilan)

21.10.20 / Turabad (Zəngilan)

21.10.20 / Üdgün (Zəngilan)

21.10.20 / Qırax Müşlan (Zəngilan)

21.10.20 / Hacallı (Zəngilan)

21.10.20 / Üçüncü Ağalı (Zəngilan)

21.10.20 / Babaylı kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Sarıl kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Xumarlı kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Xurama kəndi (Zəngilan)

21.10.20 / Mincivan qəsəbəsi (Zəngilan)

 

20.10.20 / Dörtçinar kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Kürdlər kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Qarğabazar kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Aşağı Veysəlli Kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Yuxarı Aybasanlı kəndi (Füzuli)

20.10.20 / Sarahşa kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 / Həsənqaydı kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 / Fuğanlı kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 / İmambağı kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 /  Daşveysəlli kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 /  Ağtəpə kəndi (Cəbrayıl)    

20.10.20 / Yarəhmədli kəndi (Cəbrayıl)

20.10.20 / Ağcakənd (Xocavənd)

20.10.20 / Mülkidərə kəndi (Xocavənd)

20.10.20 / Daşbaşı kəndi (Xocacənd)

20.10.20 / Günəşli kəndi (Xocavənd)

20.10.20 / Vəng kəndi – bundan sonra Çinarlı (Xocavənd)

20.10.20 / Havalı kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Zərnəli kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Məmmədbəyi kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Həkəri kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Şərifan kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Muğanlı kəndi (Zəngilan)

20.10.20 / Zəngilan Şəhəri

 

 

 

19.10.20 / Soltanlı kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Əmirvarlı kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Maşanlı kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Həsənli kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Əlikeyxanlı kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Qumlaq kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Hacılı kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Göyərçinveysəlli kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Niyazqullar kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Keçəl Məmmədli kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 / Şahvəlli kəndi (Cəbrayıl)

19.10.20 /  Hacı İsmayıllı kəndi (Cəbrayıl)    

19.10.20 / İsaqlı kəndi (Cəbrayıl)

 

18.10.20 / Xudafərin (Cəbrayıl)

 

17.10.20 / Qoçəhmədli kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Çimən kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Cuvarlı kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Musabəyli kəndi (Füzuli)

17.10.20 / İşıqlı kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Dədəli kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Pirəhmədli kəndi (Füzuli)

17.10.20 / Füzuli şəhəri!

 

16.10.20 / Xırmancıq kəndi (Xocavənd)

16.10.20 / Ağbulaq kəndi (Xocavənd)

16.10.20 / Axullu kəndi (Xocavənd)

 

15.10.20 / Arış kəndi (Füzuli)

15.10.20 / Doşulu kəndi (Cəbrayıl)

15.10.20 / Çiraquz kəndi (Xocavənd)

15.10.20 / Edilli kəndi (Xocavənd)

15.10.20 / Düdükçü kəndi (Xocacənd)

15.10.20 / Edişə kəndi (Xocavənd)

 

14.10.20 / Qaradağlı kəndi (Füzuli)

14.10.20 / Xatunbulaq kəndi (Füzuli)

14.10.20 / Qarakollu kəndi (Füzuli)

14.10.20 / Bulutan kəndi (Xocavənd)

14.10.20 / Məlikcanlı kəndi (Xocavənd)

14.10.20 / Kəmərtük kəndi (Xocavənd)

14.10.20 / Təkə kəndi (Xocavənd)

14.10.20 / Tağaser kəndi (Xocavənd)

 

09.10.20 / Hadrut qəsəbəsi (Xocavənd)

09.10.20 / Yuxarı Güzlək kəndi (Füzuli)

09.10.20 / Çaylı kəndi (Tərtər)

09.10.20 / Gorazıllı kəndi (Füzuli)

09.10.20 / Qışlaq kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 / Qaracallı kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 / Əfəndilər kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 / Süleymanlı kəndi (Cəbrayıl)

09.10.20 / Sur kəndi (Xocavənd)

 

05.10.20 / Şıxəli Ağalı kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 / Sarıcalı kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 / Mərzə kəndi (Cəbrayıl)

05.10.20 / Bir neçə strateji yüksəkliklər

 

04.10.20 / Cəbrayıl şəhəri

04.10.20 / Daşkəsən kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Decal kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Karxulu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Şükürbəyli kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Çərəkən kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Horovlu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Mahmudlu kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Cəfərabad kəndi (Cəbrayıl)

04.10.20 / Yuxarı Maralyan (Cəbrayıl)

 

03.10.20 / Suqovuşan (Ağdərə)

03.10.20 / Talış kəndi (Tərtər)

03.10.20 / Mehdili kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 / Çaxırlı kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 / Aşağı Maralyan (Cəbrayıl)

03.10.20 / Şəybəy kəndi (Cəbrayıl)

03.10.20 / Quycaq kəndi (Cəbrayıl)

 

27.09.20 / Qaraxanbəyli (Füzuli)

27.09.20 / Qərvənd kəndi (Füzuli)

27.09.20 / Kənd Horadiz (Füzuli)

27.09.20 / Aşağı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)

27.09.20 / Yuxarı Əbdülrəhmanlı (Füzuli)

27.09.20 / Böyük Mərcanlı (Cəbrayıl)

27.09.20 / Nüzgar kəndi (Cəbrayıl)

27.09.20 / Murovdağı zirvəsi